O FIRMIE

 

SYSTAL Zakład Instalacji Systemów Alarmowych powstał w 1990 roku.

Specjalizuje się w pełnej obsłudze swoich klientów poczynając od wszechstronnej analizy potrzeb, doradztwa w zakresie ochrony obiektów, realizację projektu, aż po pełny pakiet usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie trwania współpracy.

 

Oferowane przez nas systemy projektowane są indywidualnie, dobór klasy urządzeń następuje po uprzedniej, bezpłatnej analizie zagrożeń, struktury obiektu, i wymagań klienta. Pozwala to na realizację nawet najbardziej nietypowego zamówienia oraz zapewnienie maksymalnej ochrony obiektu. Wszystkie wykonywane przez nas projekty bazują na najnowocześniejszych urządzeniach, posiadających wymagane atesty, homologacje oraz certyfikaty.

 

Oferowane systemy upoważniają do zniżki składki ubezpieczeniowej chronionego obiektu.

 

Informujemy, iż na podstawie umowy z dnia 01.02.1996 r. wspólnie z Komendą Państwowej Straży Pożarnej prowadzimy usługi w zakresie monitorowania systemów sygnaliazji pożaru.

 

Firma posiada komputerowe centrum monitorowania systemów alarmowych oraz zezwolenie Agencji Radiokomunikacyjnej na wykorzystywanie chronionego pasma częstotliwości radiowej dla celów realizacji sieci monitoringów.

 

Firma współpracuje ze zmotoryzowanymi, uzbrojonymi i specjalnie wyszkolonymi grupami interwencyjnymi.

 

Oferujemy usługi w zakresie:

 

- monitorowania systemów sygnalizacji włamania, pożaru oraz stężeń gazów niebezpiecznych (metan, propan, butan, tlenek węgla),

- projektujemy i wykonujemy instalacje systemów sygnalizacji pożaru w oparciu o urządzenia firm krajowych i zagranicznych,

- konserwujemy systemy wyposażone w czujniki izotopowe dymu

- instalujemy urządzenia do swobodnego wydalania gazu i dymu (klapy dymowe)

- instalujemy systemy sygnalizacji napadu i włamania

- prowadzimy montaż telewizji przemysłowej z video-detekcją i rejestracją zdarzeń,

- instalujemy systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,

- instalujemy systemy nagłośnienia,

- montujemy instalację centralnego odkurzania,

- wykonujemy instalację nawadniania terenów zielonych,

- prowadzimy montaż videodomofonów.

 

Do wykonywania działalności posiadamy odpowiednie uprawnienia:

 

- koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji umożliwiającą wykonywanie instalacji w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie w myśl ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

 

- zezwolenie Państwowego Inspektoratu Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej na wykonywanie usług w zakresie instalowania, konserwacji i badania szczelności izotopowych czujek dymu,

 

- uprawnienia do projektowania, montażu i konserwacji systemów

przeciwpożarowych wg przepisów VDS niemieckiej firmy ESSER,

NOTIFIER, POLON-Bydgoszcz.

 

- uprawnienia do projektowania i instalacji systemów zabezpieczajacych przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne i inne gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury.

 

- uprawnienia do konserwacji i serwisu systemów przeciwpożarowych.