Kontrola dostępu

Kompleksowa ochrona techniczna obiektów to również systemy kontroli dostępu i kontroli czasu pracy.

System kontroli dostępu „KD” jest to zbiór połączonych ze sobą urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których podstawowym zadaniem jest ograniczenie dostępu osobom niepowołanym (całkowicie lub w określonym czasie) lub kontrola ruchu osób uprawnionych na obszarach chronionych.

Identyfikacja użytkowników odbywać się może poprzez:

 • biometrie – np. odcisk linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy,
 • tagi zbliżeniowe – np. breloki, karty, opaski, pastylki,
 • kod PIN.

Podstawowymi elementami systemu kontroli dostępu są:

 • czytnik
 • kontroler
 • elektrozamek
 • oprogramowanie

Elementami służącymi do zabezpieczenia kontrolowanych stref, uniemożliwiającymi przedostanie się do nich nieuprawnionych osób mogą być:

 • drzwi wyposażone w: elektrozaczepy, rygle elektromagnetyczne, zwory elektromagnetyczne,
 • bramki obrotowe i uchylne,
 • szlabany, bramy przesuwne,
 • samozamykacz pozwalający utrzymać kontrolowane przejście w stanie zamkniętym.

W obiekcie, w którym zainstalowany jest system kontroli dostępu pracownik jest zobowiązany do rejestracji każdego wejścia i wyjścia przez odczytanie identyfikatora w specjalnych czytnikach zamontowanych przy przejściu. W zależności od zastosowanego rozwiązania odczytu dokonuje się przez zbliżenie kart do czytnika lub breloka identyfikowanego jako własność danego pracownika. Następnie kod zostaje przesłany do komputera jako kolejne zdarzenie, gdzie jest odpowiednio rejestrowany w pamięci zdarzeń i uruchamia przypisaną do niego procedurę. Jeżeli osoba ma zaprogramowany dostęp to przejście jest możliwe, natomiast jeżeli nie system odmawia jego przepuszczenia.

Rejestracja czasu pracy „RCP” polega na analizie, ewidencji i rozliczaniu czasu pracy pracownika. Montaż urządzeń i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania pozwala na:

 • dokładne zliczenie czasu pracy pracownika, z wyliczeniem godzin nadliczbowych, pracy nocnej, wyjazdów służbowych, itp.
 • usprawnienie pracy działu kadrowego, m in. dzięki możliwości współpracy z programami kadrowymi,
 • wspomaganie zarządzania kadr dzięki łatwemu dostępowi do list dostępności oraz raportów czasu pracy.
 • zdyscyplinowanie pracowników

Rozbudowane systemy pozwalają na realizowanie wielu dodatkowych opcji między innymi: kontrolę wartowników, komunikację ze stacją monitorującą, identyfikację użytkownika na podstawie zdjęcia istniejącego w pamięci systemu.

Oferujemy zarówno montaż systemu, konserwację, rozbudowę/przebudowę, serwis, jak i opracowanie dokumentacji projektowej pod inwestycję oraz powykonawczo.

Kompletne informacje mogą Państwo uzyskać w dziale handlowym SYSTAL. W przypadku zainteresowania zostanie bezpłatnie przygotowana oferta.