Odkurzacze centralne

Opis systemu

Kompletny system centralnego odkurzania składa się z jednost centralnej zamontowanej w pomieszczeniu gospodarczym, w garażu lub w kotłowni, sieci przewodów ukrytych w ścianach oraz gniazd ssawny zamontowanych w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy sprzątaniu odkurzaczem centralnym wykorzystuje się, tzw. zestaw do sprzątania, czyli wąż giętki znany z odkurzaczy przenośnych, którego długość najczęściej wynosi 9 metrów. Dodatkowym elementem systemu są automatyczne szufelki montowane przy powierzchni podłogi, które pozwalają na wmiatanie zwykłą miotłą zanieczyszczeń wprost do instalacji odkurzacza centralnego.

Najistotniejszą cechą odkurzaczy centralnych, która wyróżnia je na tle konstrukcji przenośnych, jest całkowite wyeliminowanie z cyrkulacji użytego zassanego powietrza. O ile w najdoskonalszym nawet modelu odkurzacza przenośnego, powietrze przepływające przez worek z kurzem lub filtr wydmuchiwane jest z powrotem w pomieszczeniu sprzątanym, o tyle w odkurzaczach centralnych, po wstępnym oczyszczeniu, powietrze jest wydmuchiwane systemem przewodów na zewnątrz budynku. Nie trzeba przekonywać co to oznacza. Powietrze, którym oddychamy jest czyste, wolne od najmniejszych drobin pyłów i alergenów.

Jednym z podstawowych walorów odkurzania centralnego jest to, że nie towarzyszy mu hałas, pracuje bezgłośnie, gdyż jednostka centralna jest zazwyczaj ukryta w pomieszczeniu gospodarczym, garażu lub piwnicy, skąd system przewodów łączy ją z gniazdami ssącymi w poszczególnych częściach domu. Dlatego też tylko szum powietrza towarzyszący odkurzaniu pozwala sprzątać bez obawy o zakłócenie spokoju czy snu innych domowników.

Odkurzacz centralny włącza się zdalnie. Wykorzystana jest do tego celu instalacja sterującą niskiego napięcia łączącą wszystkie gniazda ssawne z jednostką centralną.

Jednostka centralna

Jednostka centralna wytwarza podciśnienie i przepływ w instalacji, oczyszcza zassane powietrze oraz wydmuchuje je na zewnątrz domu. W jednostce centralnej jest również pojemnik na kurz, który musimy systematycznie opróżniać.

Jednostki centralne różnią się między sobą:

 • wielkością,
 • mocą,
 • rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
 • metodą filtracji powietrza.

Polecany przez nas aeroVac (Vacu-Maid) jest amerykańskim liderem w produkcji zaawansowanych cyklonicznych odkurzaczy centralnych. Wszystkie odkurzacze aeroVac bazują na oryginalnych amerykańskich silnikach Ametek Lamb.

Wszystkie oferowane przez nas jednostki centralne to urządzenia zaprojektowane na rynek europejski. Potwierdzeniem tego jest uzyskany Atest Bezpieczeństwa.

Oferta jednostek centralnych zaczyna się od małych urządzeń przeznaczonych do mieszkań lub domów o powierzchni do 100m² i kończy na dwusilnikowych agregatach do rezydencji o powierzchni nawet do 2000m².

Metody filtracji stosowane w odkurzaczach centralnych

Odkurzacze typu Split

W odkurzaczach Split silnik (1) i separator (2) wraz ze zbiornikiem na kurz są umieszczone w osobnych obudowach. Rozwiązanie takie pozwala na wykonanie wydajniejszego i pojemniejszego separatora, w którym wygospodarowano miejsce na dodatkowy filtr do separacji włosów (3). Większy separator pozwolił na mechaniczne (4) oddzielenie strumieni powietrza zasysanego (5) od powietrza już oczyszczonego (6), dzięki czemu uzyskano efekt skuteczniejszej filtracji powietrza wydmuchiwanego z odkurzacza (7).

Odkurzacze cykloniczne kompaktowe

Wykorzystują separator cykloniczny jako filtr podstawowy, a rolę filtra wtórnego przejmuje elektrostatyczny filtr zabezpieczający silnik przed drobnymi zanieczyszczeniami. O ile w odkurzaczach typu Split dostęp do filtra włosów jest bardzo łatwy, o tyle w urządzeniach kompaktowych oczyszczenie filtra elektrostatycznego wymaga większego nakładu pracy. Wszystkie odkurzacze cykloniczne wyposaża się w silniki o konstrukcji by-pass.

Klasyczne odkurzacze cykloniczne, poza filtrem elektrostatycznym nie są wyposażone w żadne inne separatory, które powodowałyby spadek wydajności postępujący wraz z napełnianiem zbiornika na kurz. Urządzenia te zawsze gwarantują taką samą wydajność niezależnie od ilości zebranych w zbiorniku zanieczyszczeń.

Odkurzacze z workiem odwróconym

Do separacji kurzu wykorzystują jako filtr wstępny separator cykloniczny, a następnie jak filtr wtórny samoczyszczący worek odwrócony, który w czasie spoczynku pozostaje w poz. wiszącej nad zbiornikiem na śmieci (rys. a), a po załączeniu silnika zostaje porwany do góry przez pęd powietrza, w efekcie czego wywija się na lewą stronę (rys. b). W takiej pozycji filtruje powietrze jak klasyczny filtr workowy. Po wyłączeniu odkurzacza, ponownie opada nad zbiornik na śmieci, teoretycznie oczyszczając się z zebranych w czasie pracy zanieczyszczeń. Ponieważ worek opada powoli, oczyszcza się tylko z większych zanieczyszczeń, małe drobiny kurzu, które utknęły w porach filtra, wymagają ręcznego wytrzepania. Odkurzacze z workami odwróconymi mogą być wyposażone zarówno w silniki by-pass jak i silniki przelotowe.

Położenie jednostki centralnej

Jednostkę centralną można umieścić w garażu, suterenie, pomieszczeniu gospodarczym lub innym miejscu które jest suche i dostatecznie oddalone od pomieszczeń mieszkalnych, tak by szum pracującego silnika elektrycznego nie był uciążliwy. W celu zmniejszenia hałasu należy użyć specjalnego tłumika. Urządzenie należy zamontować w miejscu umożliwiającym łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci. W przypadku montażu jednostki centralnej w szafce lub szafie wnękowej należy umożliwić jej wentylacje.

Lokalizacja jednostki centralnej musi uwzględniać konieczność poprowadzenia przewodu wydechowego na zewnątrz budynku. Wyrzutnia powietrza powinna być zamontowana na elewacji nie wyżej niż 30 cm od poziomu terenu. Dopuszcza się wyprowadzenie wydechu dedykowanym pionowym przewodem wentylacyjnym powyżej dachu.

Rozmieszczenie automatycznych szufelek i gniazd ssawnych

Odpowiednio rozmieszczone gniazda ssawne są kluczem do prawidłowego i wygodnego użytkowania centralnego odkurzania przez wiele lat. Ssawka z wężem giętkim musi mieć możliwość dotarcia do każdego zakamarka domu omijając meble i sprzęty domowe.

Nie zapominajmy o konieczności odkurzania zasłon, pomieszczeń sanitarnych, kątów sufitu itp. Idealne na umieszczenie gniazd ssawnych są miejsca centralne takie jak korytarz i dolne części klatek schodowych. Gdy nie wiemy jaki będzie wystrój wnętrz i ustawienie mebli, bezpieczniej jest projektować umiejscowienie gniazd ssawnych w pobliżu futryn i narożników zewnętrznych. Należy unikać miejsc za drzwiami. Wąż giętki lub sznurek o długości węża giętkiego może okazać się pomocny w planowaniu rozmieszczenia gniazd ssawnych.

Automatyczne szufelki najlepiej zamontować w kuchni i przedsionku. W zależności od potrzeby można je montować w cokołach mebli lub w ścianach.

Rozplanowanie systemu rur

Ilość zasysanego powietrza przez wąż elastyczny zależy od sposobu rozprowadzenia rur. Należy je prowadzić wzdłuż linii prostych. Ostre kolana 90 º należy używać jedynie w miejscach montażu gniazd ssawnych, zaś we wszystkich innych przypadkach łagodne łuki 30º,45º lub 90º.

Bezpieczeństwo instalacji

Przy dobrze zaprojektowanej instalacji odkurzacza centralnego ryzyko zapchania się rur w ścianach zostało zmniejszone do minimum. Zawdzięczamy to między innymi:

 • zastosowaniu rur w ścianach o średnicy większej niż średnica rury giętkiej i średnica otworu wlotowego w gnieździe ssawnym,
 • zastosowaniu specjalistycznego kolana o zmniejszonym promieniu załamania za gniazdem ssawnym, które zabezpieczy instalację przed zapchaniem przez przedmioty cienkie i długie,
 • zastosowaniu specjalnych separatorów płynów lub zanieczyszczeń, które chronią wewnętrzne powierzchnie rur porysowaniem przez gruz lub popioły wciągane przy sprzątaniu po budowie lub przy sprzątaniu palenisk kominków.

Wyposażenie dodatkowe

Dzięki zastosowaniu oryginalnych akcesoriów dodatkowych, odkurzacze centralne Vacu-Maid będą Państwu pomocne nie tylko tam gdzie dotychczas wyobrażano sobie używanie odkurzacza, lecz również przy czynnościach domowych do których potrzebne były dodatkowe urządzenia. Wśród akcesoriów dodatkowych znajdują się między innymi:

 • 5 zestawów do sprzątania
 • automatyczne szufelki
 • zestaw do sprzątania popiołu
 • zbiornik do zbierania płynów
 • szczotka rotacyjna napędzana turbiną powietrzną
 • szczotki do powierzchni mokrych, turbo, ssawka mop, ssawka do grzejników
 • urządzenia stosowane w klinikach weterynaryjnych (np. szczotki do pielęgnacji zwierząt)
 • pokrowiec na wąż
 • wąż rozciągany (od 0,5m do 4m)
 • Vroom – kaseta z wężem do montażu w szafce.

Oferujemy zarówno montaż systemu, konserwację, rozbudowę/przebudowę, serwis, jak i opracowanie dokumentacji projektowej pod inwestycję oraz powykonawczo.

Kompletne informacje mogą Państwo uzyskać w dziale handlowym SYSTAL. W przypadku zainteresowania zostanie bezpłatnie przygotowana oferta.