Systemy alarmowe

Systemem alarmowym nazywamy zespół urządzeń stosowanych do zabezpieczenia danego obiektu lub obszaru przed włamaniem. Ma on informować właściciela lub wynajętą firmę ochroniarską o niepowołanym wtargnięciu i wywołać ich reakcję.

  System włamaniowy może się składać z:
 • czujników podczerwieni (PIR)
 • czujników magnetycznych (kontaktronów)
 • czujników stłuczeniowych
 • czujników wibracyjnych, udarowych, sejsmicznych
 • czujników zalania
 • barier podczerwieni, mikrofalowych
 • czujników dymu, gazu, ppoż.
 • centrali
 • sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych
 • przycisków antynapadowych, awaryjnych,pożarowych, wyjściowych
 • odbiorników i nadajników
 • pilotów, bryloków
 • klawiatur (manipulatorów) LED, LCD, dotykowych

Centrala alarmowa jest urządzeniem bezobsługowym i może być ukryta w dowolnym miejscu. Odpowiada za nadzór nad bezpieczeństwem obiektu i sterowanie całego systemu. Dodatkowo jest wyposażona w zasilanie awaryjne w postaci akumulatora, który pozwoli podtrzymać prace całego systemu w momencie zaniku napięcia. Centrala wyposażona jest w pamięć co umożliwia odtworzenie przebiegu zdarzeń.

Uzbrojona instalacja jest w sposób ciągły kontrolowana. Ingerencja w któryś z jej elementów lub wykrycie przez czujnik zdarzenia automatycznie wywoła alarm.

Dodatkowym elementem systemu włamaniowego może być system antynapadowy, który poprzez ukryty przycisk lub pilot pozwali na szybie załączenie alarmu celem odstraszenia intruza i wezwanie pomocy.

W sytuacjach gdy niemożliwe lub utrudnione jest ułożenie instalacji przewodowej proponujemy Państwu systemy bezprzewodowe. Czujniki połączone są z centralą alarmową drogą radiową.

Wszystkie urządzenia posiadają atesty i homologacje.

Oferowane systemy sygnalizacji włamania i napadu mają możliwość współpracy ze stacjami monitorowania oraz powiadamiania osobistego na dowolny numer telefonu.

Nasza firma posiada własną stację monitoringu umożliwiającą nadzór i ochronę obiektów. W przypadku alarmu włamania, napadu lub innego zdarzenia wysyłana jest grupa interwencyjna.

Oferujemy zarówno montaż systemu, konserwację, rozbudowę/przebudowę, serwis, jak i opracowanie dokumentacji projektowej pod inwestycję oraz powykonawczo.

Kompletne informacje mogą Państwo uzyskać w dziale handlowym SYSTAL. W przypadku zainteresowania zostanie bezpłatnie przygotowana oferta.