O firmie

SYSTAL Cieśliński Andrzej powstał w 1990 roku w Płocku. Początkowo jednoosobowa firma na przestrzeni lat rozrosła się do kilkunastoosobowej grupy specjalistów w swojej branży.

Oferowane przez nas systemy projektowane są indywidualnie. Dobór urządzeń następuje po uprzedniej, bezpłatnej analizie zagrożeń, struktury obiektu i wymagań klienta. Pozwala to na realizację nawet najbardziej nietypowego zamówienia oraz zapewnienie maksymalnej ochrony obiektu i zadowolenia inwestora. Wszystkie wykonywane przez nas projekty bazują na najnowocześniejszych urządzeniach, posiadających wymagane atesty, homologacje oraz certyfikaty.

Doradzamy w zakresie ochrony obiektów, opracowujemy i realizujemy projekty systemów alarmowych. Wykonujemy przeglądy oraz konserwacje instalacji, wraz z pełnym pakietem usług serwisowych, zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych.

Oferowane systemy umożliwiają klientowi zyskanie zniżki na składce ubezpieczeniowej chronionego obiektu.

Firma posiada komputerowe centrum monitorowania systemów alarmowych oraz zezwolenie Agencji Radiokomunikacyjnej na wykorzystywanie chronionego pasma częstotliwości radiowej dla celów realizacji sieci monitoringów.

Na podstawie umowy z dnia 01.02.1996 r. z Komendą Państwowej Straży Pożarnej prowadzimy usługi w zakresie monitorowania systemów sygnalizacji pożaru.

Współpracujemy ze zmotoryzowanymi, uzbrojonymi i specjalnie wyszkolonymi grupami interwencyjnymi.

  Oferujemy usługi w zakresie:
 • monitorowania systemów sygnalizacji włamania, pożaru oraz stężeń gazów niebezpiecznych (metan, propan, butan, tlenek węgla),
 • montażu bram automatycznych,
 • montażu szlabanów automatycznych,
 • projektowania i montażu instalacji:
  • domofonów i videodomofonów,
  • centralnego odkurzania,
  • klimatyzacji,
  • systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,
  • systemów nagłośnienia,
  • systemów oddymiania,
  • systemów sygnalizacji napadu i włamania,
  • systemów sygnalizacji pożaru,
  • telewizji przemysłowej z video-detekcją i rejestracją zdarzeń,
 • konserwacji i serwisu wszystkich powyższych systemów,
 • konserwacji systemów wyposażonych w czujniki izotopowe dymu.
  Do wykonywania działalności posiadamy odpowiednie pozwolenia i uprawnienia:
 • koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji umożliwiającą wykonywanie instalacji w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie w myśl ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
 • zezwolenie Państwowego Inspektoratu Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej na wykonywanie usług w zakresie instalowania, konserwacji i badania szczelności izotopowych czujek dymu,
 • uprawnienia do projektowania, montażu, konserwacji i serwisu systemów przeciwpożarowych wg przepisów VDS m.in. BOSCH, ESSER, NOTIFIER, POLON-Bydgoszcz, SCHRACK SECONET, SIEMENS.
 • uprawnienia do projektowania i instalacji systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem w obiektach zabytkowych, muzealnych i innych gromadzących publiczne zbiory dóbr kultury.
  Montowane przez nas systemy funkcjonują między innymi w:
 • Atrium Płock
 • Cargill Poland odziały: Białystok, Bieganów, Brzozowo, Krzemieniewo, Pruszcz Gdański, Ropczyce, Siedlce, Sierpc, Skokowa, Tworóg
 • Centrum Medycyny Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Dom Technika w Płocku
 • Galeria Mazovia w Płocku
 • Komenda Powiatowa Policji w Płocku
 • Komunikacja Miejska w Płocku
 • Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku
 • Muzeum Regionalne w Kutnie
 • ORLEN SA - Terminal Nalewczy Nr. 1.i Budynek Wag
 • PERN Przyjaźń S.A.
 • PHSR Agroma Kutno
 • Szpital Solec w Waszawie
 • Telekomunikacja Polska Odział Płock
 • Urząd Miasta Płocka
 • Zakład Karny
 • ZOZ - Płock Szpital Miejski i Wojewódzki oraz wiele innych.